Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2022 | Verslagen | Artikelen | sucessen | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

Seniorenraad Kralingen-Crooswijk

In de wijken Kralingen en Crooswijk is een Seniorenraad actief. De Seniorenraad Kralingen-Crooswijk is er voor alle ouderen in dit gebied. De Seniorenraad biedt geen individuele hulpverlening, maar komt op voor de belangen van ouderen op het gebied van wonen, woonomgeving en zorg.

De Seniorenraad bestaat uit een groep mensen (50-plus) die wonen in de wijken Kralingen en Crooswijk. Zij zetten zich vrijwillig in om wensen en behoeften van senioren over het voetlicht te krijgen. De Seniorenraad geeft aan waar het beter kan. Dat gebeurt op basis van vergaarde kennis van zaken. De Seniorenraad bereidt zich goed voor, voordat bepaalde zaken aan de orde worden gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de Seniorenraad?

In 1996 stelde de deelgemeente Kralingen-Crooswijk de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk in. De raad kreeg als opdracht mee de deelgemeente van advies te voorzien op het terrein van ouderenbeleid. In 2014 is er een Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk gekozen, die een adviserende functie heeft binnen de gemeente Rotterdam. De seniorenraad adviseert zowel de Gebeidscommissie als het bestuur van de gemeente Rotterdam.

Alle activiteiten zijn er op gericht om goed onderbouwde adviezen uit te brengen. Maar de raad adviseert ook wel aan andere instellingen dan de 'politiek', bijvooorbeeld aan woningcorporaties, zorgleveranciers en welzijnsinstellingen.

 

Activiteiten die de seniorenraad Kralingen-Crooswijk ontplooit:

 

  • zich kennis eigen maken welke wensen en behoeften er leven bij ouderen
  • in overleg treden met relevante organisaties en instellingen
  • het ontwikkelen van een visie op een probleem
  • het formuleren van een oplossing van een probleem
  • advies uitbrengen aan bestuurlijke organen, als belangrijkste samenwerkingspartner
  • advies aan andere instellingen, die belangen van ouderen kunnen dienen